Visie en missie

Visie
Onze visie is dat iedereen over unieke en waardevolle kernkwaliteiten beschikt. Om die in te kunnen zetten is het essentieel om deze te (h)erkennen en benoemen. Dit proces van verkennen, (h)erkennen en benoemen kan ons inziens meer worden gestimuleerd, waardoor mensen meer in hun kracht komen te staan en hun kernkwaliteiten optimaal kunnen benutten.

Missie
Wij streven ernaar om samen met anderen steeds meer in onze eigen kracht te staan en bewuste en gerichte keuzes te maken die het resultaat zijn van onze authenticiteit en passie met als doel het hoogst haalbare te creëren voor alle betrokkenen. Tevens zetten wij ons naast onze werkzaamheden belangeloos in voor het goede doel met als focus een beter leven voor mens en dier.

Verandering vindt alleen plaats door actie te ondernemen. Wij gaan hierin doelgericht en doortastend aan het werk en stimuleren anderen tot actie over te gaan teneinde de gewenste of misschien zelfs noodzakelijke verandering in gang te zetten.

Waarden
Wij staan voor eerlijkheid, transparantie, zelfinzicht, reflectie, verandering, authenticiteit, passie, bewustzijn, compassie en duurzaamheid. Vanuit deze waarden geloven wij dat een ieder (meer) in zijn of haar kracht kan staan en daardoor gerichter en bewuster keuzes kan maken. Tevens persoonlijke waarden en kwaliteiten uit te dragen en benutten, zowel in het dagelijkse leven als in een vertaling naar toegevoegde waarde voor organisaties.

Wij kiezen ervoor om positief in het leven te staan, om onszelf te blijven uitdagen en ontwikkelen en om datgene waar we samen goed in zijn uit te dragen en in te zetten voor het grotere geheel.